Sverresgate 8

Feen skrev dette om Sverresgate 8 i 2004.

Bestefar, Jørgen Jørgensen Berg, halvbror av bygdehistorikeren Lorents Berg, kjøte Sverresgt 8 omkring århundreskiftet 1900. Han og broren var født på Berge i Kodal. De mistet tidlig foreldrene. Bestefar dro til sjøs, men Lorents kom til slektninger. Bestefar må ha gått i land da han kjøpte Sverresgt. Han ble formann hos Skorge som drev med trelast. Samtidig var han oppsynsmann i Lågen om sommeren. Det oppstod brann i huset. Den var påsatt og ble tidlig slukket. Men du så det tydelig på et av kotta i 3. etasje.
Huset hadde som nå 3 etasjer. I 1. var det 3 leiligheter, i 2. 2 og i 3. var det 2 små hybelleiligheter. Bestefar og mormor bodde på to rom og kjøkken mot innkjørselen i 1. etasje. De hadde gang med dør til Sverresgt. I dagligstua var det nedgang til kjeller gjennom lem i gulvet.

I den midterste leiligheten bodde Hilda Olavesen. Hun var kapteinsenke med 2 barn, en gutt og en jente. Hun hadde ingen pensjon og satt trangt i det. Hun livnærte seg med å rette på tøy for flere herrekonfeksjonsforretninger og var tilsynelatende flink. Torleif, sønnen var en del original. Han giftet seg med en dame fra Lahelle som ble kalt for Lahelleflyndra. De ble skilt og han giftet seg på nytt med en kjekk dame som jeg siden traff oppe i Bugården. Torleif døde forholdsvis tidlig. Hildur giftet seg med en stuert fra Nøtterøy. Han var ute under krigen og døde der. De fikk en sønn som ble verksmester på Sandefjord Auto før den ble nedlagt.

I de siste to rommene bodde først en bror og søster Elgesem. Han var agent. Hun var hjemmeværende, var dverg og hadde pukkel. Mormor døde i 1931 og bestefar i 1933. Da flyttet søsknene Elgesem inn i deres leilighet. Deres 2 rom ble kontor for vedforretningen til Holand.

I 2. etasje bodde vi i 3 rom og kjøkken mot innkjørselen. På kjøkkenet brukte vi dels gass og dels hadde vi vel en av de første komfyrene. Den var laget på Hasle like ved Ekheims gartneri. Innenfor kjøkkenet var det et lite soverom. Vi lå 5 stykker der inne, og det var trangt. Ellers var det spisestue og salong.

Ved siden av oss bodde det et enslig ektepar som het Arnesen. Han arbeidet i telegrafverket. Det var privat den gangen. Paret var stille og rolig, og det var fredelig mellom oss, selv om leiligheten var adskilt med en trang gang.

I 3. etasje bodde fru Anderson på 2 rom ut mot innkjørselen. I den andre enden bodde fru Benjaminsen. Det var en stor gang mellom leilighetene. Lang ytterveggen var det en rekke kott som leieboerne disponerte.

Ute på gårdsplassen var det et bryggerhus som ble benyttet etter tur. Det står jo der fremdeles. Innenfor vaskeplassen var det et rom som ble leid ut. Ellers var det et uthus. I første etasje hadde bestefar høner og en snekkerbod. Ellers var det vedboder. I 2. etasje var det tørkerom for tøy. Bestefar hadde rulle der oppe. I søndre enden av huset var det 2 doer. Inn mot Mot Holand var det et langt skur som dekket hele gjerdet. Der var det boder for de forskjellige leilighetene.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bakgården og på Rukla. Vi sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang i uken.

Finn oss på facebook