Rukla Rukla

Rukla blir i dag leid ut til Røde Kors Sandefjord og rommer Fellesverket - et aktivitetshus for unge mellom 16 og 25 år!

Fellesverket tilbyr ungdom og unge voksne en gratis møteplass hvor de kan henge med venner, spille spill, delta på ulike aktiviteter, kurs  og spennende prosjekter. De kan også få verdifull erfaring ved å bli med som frivillig.

Fellesverket har også gratis ungdomskafé med varm mat, kaffe og annen drikke.

Fellesverket er en arena for mestring, læring og inspirerende aktiviteter som ungdom og frivillige utvikler i fellesskap.

Du kan lese mer om fellesverket her...

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på hva som skjer i Bakgården og på Rukla. Vi sender ut nyhetsbrev ca. 1 gang i uken.

Finn oss på facebook